Skip directly to content

Takken

Takken binnen Scouts Westerlo

Kapoenen

Op de leeftijd van 6-7 jaar zitten de beginnende scouts bij de kapoenen. Binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen is er geen sprake van een thema bij deze jongste tak. Er wordt evenwel getracht om een wereld vol spel en fantasie te creëren. 
Wet:
          Alle kapoenen geven dikke zoenen.

Welpen

Van 8-10 jaar stapt de jonge scout over naar een hogere tak. In tegenstelling tot de kapoenen heeft deze leeftijdsgroep wel een thema. Het programma voor de Welpen is opgehangen aan het Jungle Boek van Rudyard Kipling. De leiding wordt tevens aangesproken met een naam uit het Jungle Boek. Hierbij is de naam Akela vaak weggelegd voor de takleiding.
Wet: 
          De Welp volgt de oude wolf
          De welp is moedig en houdt vol

Jongverkenners

Bij de jongverkenners tracht men de basisprincipes van scouting om te zetten in praktijk. Jongverkenners worden onderverdeeld in patrouilles. Op die manier tracht men ook aandacht te besteden aan het werken in kleinere groepen.
Wet:
         Een jongverkenner is een eerlijk en blij kameraad.
         Hij doet mee en zet zich in.
         Hij wil winnen maar kan verliezen.
         Hij is een opmerkzaam ontdekker.
         Hij leeft oprecht tegenover God.
         Hij is fijn in zijn optreden.
         Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt.
         Hij helpt graag waar hij kan.

Verkenners

Van 14 tot 16 jaar wordt vooral aandacht besteed aan het zelfstandig worden. Met de 6 werkvormen (patrouillewerking, het parlement, de projectwerking, de interessewerking, het manifest en het charter) tracht men een aanzet te geven naar alle aspecten die zelfstandig worden inhoudt.
Wet:
         Als verkenners willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en God, samen een weg zoeken in de wereld van de mensen,
         alles naar juiste waarde leren schatten,
         en dienstbereid een antwoord geven.
         Daarom zullen wij als vrienden samenleven,
         ons harden in de natuur, de wereld exploreren,
         en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien.

Voortrekkers

VT's zijn de laatste tak voor de leiding (17-19 jaar). Hierbij wordt dan ook gezocht naar een zo goed mogelijke voorbereiding op het toekomstig leidingzijn, zonder evenwel in hun laatste jaar als lid het aspect ontspanning niet uit het oog te verliezen.
Wet:
         Scouting.
         Vrije tijd die niet vrijblijvend is. Spel dat niet luchtledig is. Samen zoeken en toch voorgaan.
         Die uitdaging ga ik aan.
         Daarom wil ik meer weten over scouting en beter zien hoe ik in leiding kan staan.
         Ik wil zoeken hoe ik God ter sprake breng omdat ik voel dat dit ook belangrijk is.
         Ik wil daardoor meewerken aan de toekomst van een democratisch Vlaanderen, solidair met de wereld.
         Vrede begint hier.